Quy định về mức đóng Đảng phí

Quy định về mức đóng Đảng phí

Câu hỏi:

Tôi đang làm việc ở doanh nghiệp, mức lương phụ thuộc vào doanh thu và đang sinh hoạt đảng tại phường. Vậy tôi phải đảng phí là bao nhiêu, tiền lương công ty không cho tiết lộ ra ngoài. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp luật:
Hướng dẫn 03/HD-VPTW quy định về thực hiện chế độ Đảng phí.

2. Nội dung phân tích:

Mục II Hướng dẫn số 03/HD-VPTW quy định về mức đóng Đảng phí trong các doanh nghiệp như sau:

“5- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp công lập. Mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% các khoản sau:

– Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.

– Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm từ quỹ tiền lương của đơn vị theo quy định của Chính phủ.

– Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp đảng viên đã nghỉ chế độ được bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương hưu, hoặc trợ cấp hằng tháng được các doanh nghiệp trên mời làm việc, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng và 0,5% tiền công và phụ cấp (nếu có) do các doanh nghiệp chi trả.”

Như vậy, tiền lương, tiền lương, tiền công của bạn được công ty chi trả sẽ là căn cứ đóng Đảng phí, công ty bạn không cho tiết lộ tiền lương ra ngoài là đang hạn chế quyền chế quyền của bạn.

 

One Response

  1. diep 24/07/2018

Give a Comment