Quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong đấu thầu

Quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong đấu thầu

Câu hỏi:

Kính chào luật sư, chúng tôi là đại diện chủ đầu tư thực hiện 1 gói thầu theo hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian lựa chọn nhà thầu là quý II năm 2017, nên khi lựa chọn nhà thầu chúng tôi áp dụng thông tư 23/TT-BKH ĐT ngày 21/12/2016 để lập báo cáo đánh giá HSDT; 1. Câu hỏi thứ I: Quá trình trình thẩm định phải chia thành hai lần, lần thứ nhất là thẩm định và phê duyệt kết quả hồ sơ đề xuất về kỹ thuật? và khi chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, thì không cần xếp hạng nhà thầu; Chúng tôi làm như vậy có đúng luật quy định không? 2. Câu hỏi thứ II: Sau khi rà soát lại quá trình lựa chọn nhà thầu, thì chúng tôi phát hiện từ trước đến nay quá trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rải, một giai đoạn 1 túi hồ sơ thường có bước phê duyệt hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, rồi khi chỉ có 1 nhà thầu đạt yêu cầu, và vượt qua bước đánh giá tài chính, vẫn xếp hạng nhà thầu, như vậy có dư thừa và kéo dài thời gian quá trình lựa chọn nhà thầu hay không; Chúng tôi muốn hỏi, đối với lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, hình thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thì chỉ cần báo cáo đánh giá HSDT, và thương thảo hợp đồng, là có thể ra kết quả đấu thầu được không, hay vẫn phải phê duyệt HSDT đạt yêu cầu kỹ thuật, rồi xếp hạng, thương thảo HĐ, rồi ra kết quả? Kính mong nhận được phản hồi từ phía luật sư. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Phương thức lựa chon nhà thầu, nhà đầu tư một giai đoạn hai túi hồ sơ tại Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

b) Lập hồ sơ mời thầu;

c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

c) Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

a) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

b) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

c) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

d) Xếp hạng nhà thầu.

5. Thương thảo hợp đồng.

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.”

Theo khoản 3 Điều 29 Luật đấu thấu năm 2013:” Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.” Chỉ những nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật mới được chọn để mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính. Bên cạnh đó, để xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu có cần thiết thực hiện thủ tục xếp hạng nhà thầu hay không cần phải căn cứ vào hình thức và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu đang áp dụng theo tính chất và quy mô gói thầu. Xếp hạng nhà thầu là một nội dung trong quá trình đánh giá, việc bên đơn vị bạn bỏ qua xếp hạng là chưa đảm bảo về quy trình đánh giá.

Mặt khác theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

“1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập hồ sơ mời thầu;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

c) Xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.”

Căn cứ vào quy định ở trên, đối với phương thức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, thủ tục cụ thể phải đáp ứng đủ các giai đoạn sau: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Khi thực hiện phương thức đấu thầu một giai đoạn và một hồ sơ, bên tổ chức đấu thầu sẽ phải tuân thủ đầy đủ các bước nêu trên.

Give a Comment