Quy định về quyết toán công trình xây dựng như thế nào?

Quy định về quyết toán công trình xây dựng như thế nào?

Xin chào chuyên mục! Em có một vấn đề liên quan đến quy định về quyết toán công trình xây dựng mong được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau:  Đối với hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì quyết toán hợp đồng trong vòng là bao nhiêu ngày? Quyết toán Hợp đồng Trong vòng…. ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo Hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của chủ đầu tư rằng nhà thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng? Mong chuyên mục gải đáp giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 Cơ sở pháp lý:

Luật xây dựng 2014;

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Nội dung trả lời:

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là một loại của hợp đồng xây dựng theo Luật xây dựng 2014.

Tại Điều 147 Luật xây dựng 2014 quy định về quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng như sau:

“1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phảiphù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.”

Theo quy định trên thì thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng sẽ do các bên thỏa thuận. Do đó, thời hạn quyết toán đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, nếu hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước thì thời hạn quyết toán không vượt quá 60 ngày. Nếu hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì có thể kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bộ quyết toán hợp đồng tại khoản 23.1 Điều 23 Thông tư 09/2016/TT-BXD quy định quyết toán và thanh lý hợp đồng như sau:

“23.1 Quyết toán hợp đồng:

Trong vòng ….. ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu … (Bộ) quyết toán

Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi Tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng;

– Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng;

– Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu;

– Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;

– Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có).

– Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá ….. ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi