Quy định về thủ tục ủy quyền đi lãnh tiền bảo hiểm mới nhất thế nào?

Quy định về thủ tục ủy quyền đi lãnh tiền bảo hiểm mới nhất thế nào?

Câu hỏi

Xin chào luật sư,  tôi nghỉ việc được hơn 1 năm và cũng không đóng bảo hiểm xã hội nữa. Nay tôi muốn làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần nhưng tôi lại sắp phải ra nước ngoài định cư, bán căn hộ chung cư giá rẻ đang ở thì tôi có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm giúp tôi được không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi!

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý:
– Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

– Quyết định số 636/QĐ-BHXH

2. Luật sư tư vấn:
– Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về quyền của người lao động:

“6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”

Và theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về hồ sơ, thời hạn, thẩm quyền giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và trách nhiệm lập; nộp hồ sơ; tiếp nhận; trả kết quả giải quyết:

“4. Việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hưởng BHXH; quy trình luân chuyển hồ sơ; lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH thực hiện theo quy định hiện hành về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH; BHYT;BHTN và lưu trữ hồ sơ BHXH.

Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH; người tham gia BHXH tự nguyện; người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu; trợ cấp hàng tháng; người đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ; BNN do thương tật; bệnh tật tái phát và thân nhân người lao động nêu trên có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận; trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BH”.

Theo đó người lao động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho cơ quan BHXH. Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận, trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu 13 – HSB hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng.

Với trường hợp của bạn; bạn có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nhận kết quả giải quyết. Tuy nhiên bắt buộc phải có giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSH hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng.

– Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi ủy quyền:
Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về thành phần hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

“1. Sổ BHXH.

2. Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

[…]”

Như vậy, bạn của bạn (người nhận ủy quyền) cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Sổ bảo hiểm xã hội của bạn;

+ Đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu 14 HSB có chữ ký của bạn;

+ Giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng/chứng thực.

Bên cạnh đó, khi đến cơ quan BHXH huyện nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ cũng như nhận quyết định hưởng BHXH một lần, người được ủy quyền cần mang theo: sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú của bạn có chứng thực; chứng minh nhân dân của bạn (bản sao có chứng thực) và bản thân người được ủy quyền phải mang theo chứng minh thư nhân dân (bản chính).

Give a Comment