Câu hỏi:

Tôi làm trong doanh nghiệp nhà nước, trước kia tôi làm việc thuộc khối văn phòng. Sau khi có nhân viên thuộc nhóm thu ngân viên vi phạm bị kỷ luật không được thu tiền thì tôi bị luân chuyển thay thế nhân viên này ngày 15/1/2016. Nay là 1/6/2016 tiếp tục có nhân viên khác bị kỷ luật và không được phép làm tại vị trí đó nữa. Lãnh đạo lại có ý định cho tôi thay nhân ciên vi phạm này. Tôi rất bức xúc vì mình 1 năm mà phải luân chuyển công tác nhiều không ổn định công việc. Vậy có điều luật nào về thời hạn cho phép luân chuyển cán bộ hay không ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Bạn đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được coi là người lao động làm việc được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động 2012. Điều 31 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

“1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Căn cứ vào quy định nêu trên xác định, điều kiện để người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động là “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh”. Trường hợp của bạn có thể coi là do có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; tuy nhiên thời hạn tạm chuyển là không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trừ khi có sự đồng ý của người lao động.

Từ những căn cứ nêu trên, bạn có thể kiểm tra lại tình hình thực tế của bạn và công ty để quyết định có hay không đồng ý với quyết định điều chuyển công việc của người sử dụng áp dụng đối với bạn. Trong trường hợp bạn không đồng ý với yêu cầu này, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;”.