Quy định về việc đặt biển hiệu cơ quan

Quy định về việc đặt biển hiệu cơ quan

Câu hỏi:

Cơ quan mình là đơn vị sự nghiệp công lập, chưa có trụ sở riêng mà đặt tại tầng 3 sở công thương. Mình muốn làm biển tên cho cơ quan thì nên làm thế nào, kích thước , đặt ở đâu thì hợp lý vì sở cũng có biển tên sở tại cổng? Mong được luật sư giải đáp!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại  Điều 23 của quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thì việc lập biển hiệu quảng cáo sẽ thực hiện theo quy định sau đây:

– Về trị trí treo biển hiệu:

” Vị trí biển hiệu:

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc”

– Về mỹ quan biển hiệu, chữ viết của  biển hiệu:

Biển hiệu phải đảm bảo mỹ quan

Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

– Về nội dung của biển hiệu:

+ Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

+ Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

+ Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

+ Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Những điều cần lưu ý: Như vậy, bạn có thể đặt biển hiệu của công ty mình căn cứ theo quy định trên và đặt biển hiệu tại 2 vị trí cho phép (mặt trước và sát cổng của trụ sở hoặc nơi kinh doanh  cũng như trường hợp của công ty bạn do việc đặt trụ sở tại Sở Công thương nên việc đặt biển hiệu sẽ chỉ được thực hiện với số lượng chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi