Quy định về việc thay đổi phần vốn góp trong công ty

Quy định về việc thay đổi phần vốn góp trong công ty

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên đã được thành lập 1 năm, sau đó có thành viên muốn thay đổi phần vốn góp của mình bằng một loại tài sản khác mà có cùng giá trị. Tất cả các thành viên còn lại đồng ý. Vậy có đúng pháp luật hay không? Cảm ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014;

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các loại tài sản góp vốn có thể là Đồng việt nam, ngoại thệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết sĩ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đối với tài sản góp là quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp gồm thì xác định gồm các loại sau: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Về việc thành viên trong công ty trách nhiêm hữu hạn hai thành viên trở lên muốn thay đổi phần vốn góp của mình sau 1 năm kể từ khi hành lập công ty. Luật doanh nghiệp 2014 chỉ quy định về vấn đề thay đổi loại tài sản góp vốn, thay đổi phần vốn góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014:

“2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.”

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cụ thể về việc thay đổi loại tài sản góp vốn sau 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cụ thể trong trường hợp của bạn là 1 năm kể từ ngày hoạt động) thì trong trường hợp này, việc thay đổi loại tài sản góp vốn cần căn cứ vào nguyên tắc của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp.

Pháp luật không có quy định nào cấm việc thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nếu Điều lệ công ty không cấm việc này thì có thể chuyển đổi loại tài sản góp vốn.Việc chuyển đổi loại tài sản góp vốn về mặt nguyên tắc phải bảo đảm các nội dung sau:

+ Không làm thay đổi vốn Điều lệ đăng ký của công ty, trường hợp làm thay đổi vốn Điều lệ phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

+ Được sự đồng ý của các thành viên trong công ty.

+ Tài sản chuyển đổi phải không thuộc tài sản cấm, có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

+ Có văn bản thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Give a Comment