Quyền đi qua đất nhà hàng xóm được quy định như thế nào?

Quyền đi qua đất nhà hàng xóm được quy định như thế nào?

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi về quyền đi qua bất động sản như sau: hiện tại gia đình tôi đang bị bao vây bởi những gia đình bên cạnh, không có lối ra đường chung; từ năm 1991 gia đình có đi qua nhà bà H; đến nay bà H lại không muốn cho gia đình tôi đi nên tìm cách ngăn cản. Chúng tôi có đem ra chính quyền xã để yêu cầu giải quyết, khi xã xem bản đồ địa chính thì không thấy thông tin phần đất này là lối đi chung nên trả lời:

Trên bản đồ không thể hiện, nên chúng tôi không được đi qua? Vậy trường hợp này, xã trả lời như vậy đúng không, gia đình tôi đã đi qua con đường này mấy chục năm rồi, nay không có đường đi thì không biết phải đi như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì đi qua bất động sản liền kề phát sinh khi có căn cứ sau:

– Bị vây bọc bởi các bất động sản khác

– Dẫn đến không có lối đi ra đường công cộng

Như vậy, khi thỏa mãn 2 điều kiện trên thì gia đình bạn có quyền yêu cầu gia đình hàng xóm mở lối đi cho mình, lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

Việc chính quyền xã nói, trên bản đồ không có nên không được đi qua là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý.

Give a Comment