Quyền sử dụng nhà đất dưới 30m2?

Quyền sử dụng nhà đất dưới 30m2?

Câu hỏi

Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp, qua quá trình tích góp và vay mượn từ phía gia đình em có một khoản tiền nho nhỏ. Em đã dùng nó để mua căn nhà 10m2 (được xây 2,5 tầng. Em xin được mô tả như sau: Căn nhà em rộng 3m dài 3.3m đất vuông vắn, được mua bán qua các chủ như sau: Năm 1985 bà A có căn nhà 18m2 bán cho bà B. Năm 1997 bà B cắt 10m2 nhà để bán cho ông C. Năm 2007 ông C bán căn nhà (đã xây 2,5 tầng) cho em.

Giấy tờ em mua gồm có:

1) Chứng nhận số nhà do UBND cấp năm 2006 cấp cho ông C

2) Phiếu thu đóng thuế đất căn nhà diện tích 18m2 của bà B

3) Các giấy tờ viết tay của A-B-C-em.

Các nhà bên cạnh đều không có tranh chấp với em và họ đều được cấp sổ đỏ. Em xin hỏi:

a. Nhà em ở là có vi phạm pháp luật không? Vì diện tích bé mà lại xây 2,5 tầng.

b. Em có được cấp sổ đỏ không? Nếu có thì em phải làm những thủ tục gì? Nếu không thì nhà của em có bị thu hồi không?

c. Nếu trường hợp bị giải tỏa em có được bồi thường không?

Trả lời

Thứ nhất, thời điểm bạn mua nhà là năm 2007 nên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, Luật Nhà ở 2005 và Luật Công chứng 2006 thì hợp đồng mua nhà của bạn phải được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền công chứng. Trường hợp bạn mua nhà ở bằng hợp đồng viết tay nên theo quy định của pháp luật thì hợp đồng của bạn không được pháp luật thừa nhận. Do đó, trên phương diện pháp lý, bạn chưa phải là chủ sở hữu nhà ở và do đó không thể đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được.

Nếu bạn muốn xác lập quyền sở hữu ngôi nhà và quyền sử dụng đất thì bạn phải đến Văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng mua nhà giữa ông C bán cho bạn (trường hợp ông C có quyền chuyển nhượng căn nhà cho bạn theo quy định của pháp luật). Sau đó, bạn làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có tài sản là nhà đất mà bạn mua.

Thứ hai, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

“Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI “về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”;

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở.

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) thì ngoài hợp đồng mua bán nhà ở, bên bán nhà ở còn phải có một trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

e) Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó;

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.”

Thứ ba, bạn không nêu rõ nhà ở bạn nói đến được xây dựng ở đâu và thời gian nào nên chúng tôi không thể trả lời bạn về việc xây dựng nhà 2,5 tầng trên diện tích 10m2 thì có đúng quy định pháp luật hay không. Luật Xây dựng không quy định cụ thể việc cấp phép xây dựng nhà ở hay không theo diện tích xây dựng, tuy nhiên tùy từng địa phương các quy định về hạn mức diện tích xây dựng nhà ở lại có những quy định riêng, do vậy bạn không nêu rõ vị trí nhà bạn mua nên chúng tôi không thể nêu nội dung quy định để bạn tham khảo.

(Ví dụ: Hiện tại, theo quy định về cấp phép xây dựng của UBND thành phố Hà Nội thì sẽ không cấp phép xây dựng nhà ở với diện tích dưới 15m2)

Thứ tư, nếu bạn chứng minh được việc sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chúng tôi đã nêu) thì bạn sẽ được bồi thường nếu bị thu hồi nhà đất theo quy định của pháp luật.

Give a Comment