Quyền thay đổi tên của cá nhân thực hiện như thế nào?

Quyền thay đổi tên của cá nhân thực hiện như thế nào?

Thay đổi tên là quyền của cá nhân theo quy định của Bộ Luật dân sự, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên của mình. Tuy nhiên việc thay đổi tên chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cộng nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Theo quy định của BLDS cá nhân có quyền có họ tên từ khi sinh ra, tuy nhiên thì có nhiều trường hợp cá nhân sẽ không mang theo cái tên đó cả cuộc đời mà họ sẽ có quyền muốn đổi tên. Cụ thể:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó: Đây là trường hợp tên của cá nhân đặt trùng với tên của một người nào đó trong gia đình họ hàng thân thích, nếu sử dụng tên đó sẽ gây nhầm lẫn hoặc gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hoặc là trường hợp tên gọi của cá nhân mang ý nghĩa không tột đẹp hay hững tên gọi thiếu văn hóa, thiếu thuần phong mỹ tục. Trên thực tế có rất nhiều những bậc cha mẹ quan niệm đặt tên con thật là xấu cho dễ nuôi, nên đã đặt tên con rất thô tục, hoặc họ đặt tên con theo những biến cố tâm lý, tình cảm của mình. Trong những trường hợp này, người có tên gây nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của người đó thì họ được yêu cầu thay đổi tên.

-Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt: Việc đổi tên trong trường hợp này cũng phù hợp với trạng thái tâm lý của những người làm cha mẹ, cha mẹ nuôi khi nhận con nuôi thường muốn thay đổi họ tên cho con nuôi cho phù hợp với gia đình mình, hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi thì cha mẹ đẻ cũng có quyền yêu cầu đổi tên cho con để phù hợp với truyền thống gia đình mình.

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con: Trường hợp này cũng gần tương tự với trường hợp trên, trường hợp 1 người có họ tên nhưng tên đó không được cả cha, mẹ đặt do chưa xác định được cha, mẹ cho con thì khi được xác định cha, mẹ cho con thì cha, mẹ có quyền đổi tên con cho phù hợp.

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình: Trường hợp cá nhân tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình và biết được chính xác họ của mình thì cá nhân có quyền thay đổi họ tên hiện tại của mình cho phù hợp.

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi: Việc thay đổi tên hoặc lấy lại tên của cá nhân chồng, vợ là công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân với người nước ngoài có mục đích đảm bảo cho sự hòa nhập vào cuộc sống gia đình và truyền thống xã hội của quốc gia mà cá nhân người Việt Nam làm con dâu hoặc ocn rể. Điều này cũng tương tự đối với các trường hợp khôi phục lại tên của vợ, chồng là công dân Việt Nam khi quay về sinh sống trong nước.

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính: Tên gọi của cá nhân cũng là một trong các yếu tố để suy đoán giới tính của cá nhân đó. Đối với nữ giới thì thường có những tên gọi nhã nhặn, thùy mị, ví dụ như: Mai, Lan, Phương, Thủy,… Đối với nam giới thì thường đặt tên nghe mạnh mẽ, khí thế như: Nam, Hùng, Hiếu, Thắng…. Do đó việc xác định lại giới tính cần thay đổi tên là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho những người thay đổi giới tính. Tuy nhiên thì trường hợp này, cá nhân chỉ được thay đổi tên khi cá nhân “đã xác định lại giới tính” hoặc “Đã chuyển đổi giới tính”, còn đối với trường hợp cá nhân mới có ý định xác định lại hay thay đổi giới tính thì chưa đủ căn cứ để thay đổi tên.

Give a Comment