Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Số hiệu: 01/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014
Ngày công báo: 15/01/2014 Số công báo: Từ số 107 đến số 108
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tăng mức bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp

Từ 15/03/2014, mức bồi dưỡng giám định viên tư pháp theo ngày công sẽ tăng gấp đôi lên 500.000 đồng trong trường hợp phải tiếp xúc với đối tượng giám định nhiễm HIV/AIDS, hoặc giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A.

Mức bồi dưỡng cũng tăng gấp đôi lên 300.000 đồng đối với giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phải giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B…

Đối với việc giám định không thuộc 2 trường hợp trên thì mức bồi dưỡng một ngày công là 150.000 đồng.

Ngày công thực hiện giám định tư pháp được tính là 8 giờ thực hiện giám định. Số tiền bồi dưỡng cho một việc giám định được tính theo công thức sau:

Số tiền bồi dưỡng = (Số giờ giám định x Mức bồi dưỡng một ngày công)/8 giờ

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 01/2014/QĐ-TTg, thay thế Quyết định 74/2009/QĐ-TTg

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp.

2. Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm: Trợ lý; kỹ thuật viên; y công; cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi; những người khác hỗ trợ cho người giám định tư pháp và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định do thủ trưởng tổ chức được trưng cầu giám định phân công hoặc do người giám định tư pháp chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định chỉ định.

3. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.

2. Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/01.2014.QD-TTg.Asklaw.doc” text=”Download:Quyết định 01/2014/QĐ-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment