Quyết định 146/QĐ-UBDT quy định chế độ bảo đảm an ninh trên mạng

Quyết định 146/QĐ-UBDT quy định chế độ bảo đảm an ninh trên mạng

Số hiệu: 146/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: 05/04/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc sử dụng, quản lý khai thác, bảo vệ an ninh, an toàn trên mạng thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

2. Quy chế này áp dụng đối với các Vụ, đơn vị (sau đây gọi là đơn vị) thuộc Ủy ban Dân tộc và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi là CCVC) đang làm việc tại các đơn vị được quyền khai thác, sử dụng tài nguyên trên mạng thông tin của Ủy ban Dân tộc.

Mục đích đảm bảo an ninh, an toàn trên mạng

1. Thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, giảm thiểu, phòng, chống các nguy cơ gây sự cố mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình tham gia hoạt động trên môi trường mạng.

2. Công tác đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật trên môi trường mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị.

Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định hiện hành của pháp luật

Trách nhiệm thi hành:

1. Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Thông tin kiểm tra việc chấp hành Quy chế này.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành tại đơn vị theo đúng các quy định của Quy chế này.

Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, đề nghị các đơn vị thông báo ngay cho Trung tâm Thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/146.QD-UBDT.Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 146/QĐ-UBDT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment