Quyết định 2412/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Quyết định 2412/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Số hiệu: 2412/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: 15/06/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Triển khai cấp C/O ưu đãi qua Internet

Bộ Công thương vừa ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi qua Internet kèm theo Quyết định 2412/QĐ-BCT (có hiệu lực từ ngày 15/6/2016).Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet như sau:

– Phải khai báo bộ hồ sơ thương nhân điện tử trên eCoSys hoặc cập nhật hồ sơ nếu đã nộp hồ sơ giấy.

– Khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn có trên eCoSys về thông tin của hàng hóa và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ xác thực bằng chữ ký số theo quy định từ Điểm c, d, đ, e Khoản 1 Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT .

– Nộp đơn đề nghị cấp C/O và Mẫu C/O sau khi nhận được thông báo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet.

– Nộp hoặc xuất trình bản giấy các chứng từ khác được quy định tại Điều 9 Thông tư 06 cho Tổ chức cấp C/O trong trường hợp được yêu cầu.

Cũng theo Quyết định 2412/QĐ-BCT này thì thương nhân được lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi qua Internet hoặc bằng giấy (riêng hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D được thực hiện hoàn toàn theo Quy trình cấp C/O qua Internet từ ngày 30/7/2016).

 Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet (sau đây viết tt là Quy trình cấp C/O qua Internet) quy định thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi qua Internet, được thực hiện trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (sau đây viết tắt là eCoSys) tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

2. Hàng hóa được cấp C/O qua Internet là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc thực hiện quy tắc xuất xứ đối với từng mẫu C/O ưu đãi.

3. Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O qua Internet bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

4. Tổ chức cấp C/O tham gia Quy trình cấp C/O qua Internet bao gồm các Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và các tổ chức cấp C/O ưu đãi được Bộ Công Thương ủy quyền.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/2412.QĐ-BCT.Asklaw.docx” text=”Download:Quyết định 2412/QĐ-BCT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment