Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ

Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/quyet-dinh-2750-qd-bvhttdl-2019-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-van-hoa.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download: Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL 2019″]

Give a Comment