Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng

Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng

Số hiệu: 4576/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: 08/11/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

(thuộc tính của Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB )

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Đối với việc biên soạn tài liệu

– Nội dung các chuyên đề được biên soạn phù hợp với nhiệm vụ của công chức, viên chc, người lao động mới được tuyn dụng làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lực lượng kim lâm.

– Các chuyên đề lý thuyết tập trung vào cung cấp nhng kiến thức cơ bản về hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống tổ chức kim lâm, kim lâm địa bàn cấp xã và một số kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.

– Tài liệu chuyên đề được biên soạn đơn giản và được mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tế, thiết kế theo cấu trúc “mở” cho phép ging viên cập nhật thường xuyên các nội dung và tư liệu mới từ các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thời điểm bồi dưỡng.

– Tài liệu phải cung cấp cho học viên các câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận phải gắn với thực tiễn của kim lâm.

2. Đối với giảng dạy

a) Giảng viên

– Giảng viên tham gia giảng dạy cần có năng lực, bằng cấp và trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp; giảng viên do Tổng cục Lâm nghiệp cử/mời là các chuyên gia có kinh nghiệm và nghiệp vụ sư phạm.

b) Phương pháp giảng dạy

– Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

– Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, thực hành dành cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm từ thực hành;

– Kết hợp giữa phương pháp thuyết trình của giảng viên, phân tích tình huống và thảo luận; tăng cường thực hành và giải quyết tình huống để học viên cùng thảo luận trên lớp.

c) Công tác chun bị

– Chuẩn bị giáo án trước khi giảng dạy;

– Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến bài giảng;

– Đồ dùng giảng dạy: máy chiếu; máy tính xách tay; giấy A0, A4, bút dạ viết bảng, nam châm, bảng và các thiết bị phục vụ giảng dạy phù hợp với từng chuyên đề khác.

3. Yêu cầu đối với việc học tập của học viên

– Học tập, nghiên cứu tài liệu, giáo trình về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương.

– Học tập, nghiên cứu tài liệu, giáo trình về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và nhng yêu cầu, hiu biết đối với kim lâm.

– Tham gia đy đủ, tích cực trong quá trình học, thảo luận trên lớp.

– Kết thúc khóa học, học viên tiếp thu, vận dụng các kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của Kim lâm.

ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

– Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

– Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra: Sau khi kết thúc học tập trên lớp và tho luận, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm, việc xếp loại học viên được thực hiện như sau:

– Đạt: Số câu trả lời đúng bằng hoặc trên 50% tổng số câu hỏi;

– Không đạt: Số câu trả lời đúng dưới 50% tổng số câu hỏi.

VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Việc cấp giy chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/4576.QD-BNN-TCCB.Asklaw.doc” text=”Download:Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment