Quyết định 828/QĐ-BHXH quản lí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 828/QĐ-BHXH quản lí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

QUYẾT ĐỊNH 828/QĐ-BHXH NĂM 2016 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

Số hiệu: 828/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/05/2019
Bảo hiểm xã hội vừa ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định quy trình quản lý người hưởng và chi trả, thanh quyết toán chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội…

1. Nguyên tắc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định 828

Theo đó, việc quản lý cũng như chi trả các chế độ bảo hiểm cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Đúng chế độ, chính sách hiện hành, đúng người được hưởng, bảo đảm chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ của người hưởng, thủ tục chi trả đơn giản, thuận tiện, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch.

2. Công tác quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo Quyết định 828/BHXH 

BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm quản lý các đối tượng hưởng sau:

– BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (không bao gồm người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp);

– BHXH tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý;

– BHXH huyện chịu trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp các trường hợp giảm, di chuyển…

3. Công tác tổ chức chi trả theo Quyết định số 828 của Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 828 phân cấp cho BHXH tỉnh và BHXH huyện tiến hành chi trả đối với các đối tượng hưởng theo các chế độ sau:

– BHXH tỉnh: Ốm đau, thai sản; trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN; trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN; chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, chi phí giám định thương tật, bệnh tật…

– BHXH huyện: Chi chế độ ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN) cho người lao động, chi chế độ BHXH một lần đối với người đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư…

4. Phương thức và hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định 828/QĐ-BHXH sẽ được chi trả theo các hình thức như:

– Thông qua đơn vị sử dụng lao động;

– Thông qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng;

– Trực tiếp bằng tiền mặt.

Về phương thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân các chế độ BHXH theo phân cấp cho người hưởng. Đối với chi trả chế độ cho các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị (không chi bằng tiền mặt cho các đơn vị).

Ngoài ra, Quyết định 828 năm 2016 quy định thêm việc Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng theo hợp đồng ký với BHXH tỉnh thông qua hình thức: tài khoản cá nhân cho người hưởng và bằng tiền mặt.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/828_QD-BHXH_314981.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment