Sản xuất nhôm kính phải đóng những loại thuế nào?

Sản xuất nhôm kính phải đóng những loại thuế nào?

Câu hỏi:

Tôi làm cơ sở sản xuất nhôm kính nhỏ lẻ. Thu nhập dưới 100 triệu/năm thì tôi phải nộp những loại thuế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, Thuế môn bài: là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Mức thuế môn bài được áp dụng như sau:

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000                                          50.000

Căn cứ vào mức thu nhập cụ thể của 1 tháng để xác định mức thuế môn bài phải đóng cả năm của cơ sở kinh doanh nhà bạn.

Thứ hai, thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, người nộp thuế là  tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và theo từng lần phát sinh như sau:

– Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

– Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

Như vậy, đối với doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì bạn không phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Give a Comment