Sau khi ly hôn có được cùng đứng tên mua căn hộ chung cư không?

Sau khi ly hôn có được cùng đứng tên mua căn hộ chung cư không?

Câu hỏi

Trước đây vợ chồng tôi có đăng ký mua 01 căn hộ với công ty Novaland – nay chúng tôi chuẩn bị ly dị. Chúng tôi thống nhất là sau khi ly dị thì vẫn sẽ tiếp tục đóng tiền mua căn hộ theo như lộ trình trong hợp đồng, mỗi bên sẽ tiếp tục góp tiền (50/50) cho đến khi đóng đủ tiền. Giấy tờ căn hộ sau này sẽ có tên của cả vợ chồng như vậy có được không ? Sau khi ly dị thì cô ấy vẫn ở trong hộ khẩu như hiện nay, hộ khẩu do mẹ tôi đứng tên chủ hộ. Khi nào căn hộ bàn giao, có giấy tờ đầy đủ thì cô ấy sẽ xin cắt hộ khẩu hiện nay và xin đăng ký hộ khẩu tại căn hộ mà cả hai chúng tôi cùng đứng tên chung. Xin hỏi như vậy có được không, thủ tục như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý :

– Bộ luật dân sự 2015

– Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013

2. Luật sư tư vấn :

Về căn nhà mới mua trước hôn nhân, sau khi ly hôn tài sản này vẫn có thể trở thành sở hữu chung của hai người khi không còn quan hệ vợ chồng. Điều 208 BLDS năm 2015 quy định: “Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.” Do vậy, nếu hai anh chị có thỏa thuận mỗi người góp 50/50 cho đến khi đóng đủ tiền và có thỏa thuận việc sở hữu chung căn nhà này, thì tài sản này có thể trở thành tài sản thuộc sở hữu chung đứng tên cả hai vợ chồng.

Theo Điều 24 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định: Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Như vậy sổ hộ khẩu có thể được cấp cho cả cá nhân có nhu cầu tách sổ.

Thủ tục tách khẩu:

Theo Điều 27 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về tách sổ hộ khẩu như sau:

“1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo quy định trên, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách khẩu thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau: sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả việc tách khẩu. Trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp sổ hộ khẩu. ( Điều 21 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013)

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

– Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉn

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

– Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

– Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chủ hộ không đồng ý cho tách hộ khẩu

Theo quy định tại khoản 8 điều 10 Thông tư số 35/2014/ TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú:

Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp gia đình không hợp tác, tạo điều kiện cho cách thành viên làm thủ tục tách khẩu thì có quyền làm đơn gửi Công an phường/xã, ghi rõ đề nghị mời chủ hộ gia đình đến làm việc về việc xin tách hộ khẩu, theo quy định tại Khoản 3 điều 25 Thông tư số 35/2014/ TT-BCA về “Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn về quản lý cư trú”. Nếu chủ hộ gia đình vẫn không đồng ý, thì có thể đề nghị Công an xã lập biên bản, chuyển đơn, biên bản làm việc về Công an huyện giải quyết.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Give a Comment