Sau ly hôn mà kết hôn với chồng mới thì có được tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng con không?

Sau ly hôn mà kết hôn với chồng mới thì có được tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng con không?

Câu hỏi

Em có gia đình và có một bé gái 03 tuổi nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên em đã ly hôn đựơc 02 năm và khi ly hôn thì toà án cho em được nuôi con. Vậy bây giờ con em đã được 05 tuổi thì em muốn kết hôn với người khác có đựơc hay không? Và em có đựơc quyền tiếp tục nuôi con không?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có gia đình và có một bé gái 03 tuổi nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên bạn đã ly hôn được 02 năm và khi ly hôn thì Toà án cho bạn được nuôi con. Hiện nay, con bạn đã được 05 tuổi và bạn muốn kết hôn với người khác. Lúc này, căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Như vậy, nếu bạn và chồng sắp cưới của bạn đáp ứng tất cả các điều kiện trên thì bạn vẫn có thể đăng ký kết hôn với người chồng mới mà pháp luật không cấm, vì lúc này, bạn đã ly hôn với chồng cũ, bạn đã là người độc thân thì bạn hoàn toàn có thể kết hôn với người khác. Còn về vấn đề bạn có được tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn hay không còn phụ thuộc vào việc sau khi bạn kết hôn với chồng mới thì bạn còn đủ điều kiện, đủ khả năng để nuôi dưỡng, chăm sóc con hay không? Nếu bạn vẫn đủ điều kiện, đủ khả năng để nuôi dưỡng con thì bạn vẫn có thể tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng con kể cả khi bạn kết hôn với chồng mới.

Chồng cũ bạn có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn căn cứ theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Như vậy, bạn có thể sẽ không được trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi bạn kết hôn với chồng mới khi thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:

Trường hợp thứ nhất, tự bạn nhận thấy sau khi kết hôn với chồng mới, bạn không còn đủ khả năng, đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn nữa. Lúc này, bạn đã thỏa thuận được với chồng cũ là thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Khi đó, bạn hoặc chồng bạn có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Trường hợp thứ hai, bạn vẫn muốn tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn nhưng chồng cũ của bạn đưa ra được những bằng chứng để chứng minh bạn không còn đủ khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn kể từ thời điểm bạn kết hôn với người chồng mới bạn không còn đủ thời gian, điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con của bạn nữa. Còn chồng cũ bạn có đủ điểu kiện về tài chính, thu nhập ổn định, có đủ thời gian để chăm sóc con, cũng như gia đình chồng cũ có đủ điều kiện, khả năng để nuôi dưỡng cháu. Lúc này, căn cứ vào bằng chứng mà chồng cũ của bạn nêu ra thì Tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn của chồng cũ của bạn để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng nhất cho con của bạn, kể cả khi bạn không đồng ý.

Do đó, để chắc chắn rằng bạn vẫn là người được trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn kể cả khi bạn kết hôn với chồng mới thì bạn cần chứng minh được mình vẫn luôn có đủ điều kiện, đủ khả năng, đủ tài chính cũng như có đủ thời gian để nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc, giáo dục con. Lúc này, chồng cũ của bạn kể cả khi chứng minh được anh ấy có điều kiện tốt hơn so với bạn thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn cũng rất khó.

One Response

  1. Nguyễn Đoàn Huyền Trang 24/07/2018

Give a Comment