Sĩ quan tại ngũ chuyển sang làm quân nhân được hưởng chế độ nào?

Sĩ quan tại ngũ chuyển sang làm quân nhân được hưởng chế độ nào?

Câu hỏi:

Tôi đang làm sĩ quan tại ngũ của một đơn vị. Sắp tới, tôi có ý định muốn chuyển sang làm quân nhân chuyên nghiệp nhưng không biết chế độ khi chuyển được quy định ra sao? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Lao động đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 11 Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC có quy định về chế độ, chính sách được hưởng như sau:

1. Chế độ tiền lương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) khi chuyển sang công chức quốc phòng (CCQP) được hưởng chế độ trợ cấp một lần cho thời gian tăng thêm do quy đổi khi có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù quy định tại Điều 9 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 12 Mục 6 Chương này; sau đó, do yêu cầu của quân đội, CCQP lại chuyển sang QNCN hoặc sĩ quan thì khi thôi phục vụ tại ngũ, thời gian đã được tính trợ cấp nói trên không được tính lại.

3. Sĩ quan, QNCN thuộc diện chuyển sang CCQP khi đủ điều kiện nghỉ hưu, lương hưu được tính theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu trên để xác định được chế độ, chính sách được hưởng khi sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp.

Căn cứ pháp luật:

Điều 11 Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC “hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ”.

Give a Comment