Sinh con ở nước ngoài, có được hưởng chế độ thai sản?

Sinh con ở nước ngoài, có được hưởng chế độ thai sản?

Câu hỏi

Vợ tôi được đơn vị cử đi học tập nước ngoài. Trong quá trình học, vợ tôi vẫn được đơn vị trả lương và đóng BHXH đầy đủ. Vừa qua, vợ tôi sinh con tại nước ngoài. Trường hợp vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư trả lời

Theo quy định tại điều 31 Luật BHXH 2014, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản gồm: Thứ nhất, người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Thứ hai, đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, để được hưởng chế độ thai sản thì NLĐ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi…

Như vậy, với trường hợp lao động nữ sinh con, luật không quy định là phải sinh con ở Việt Nam hay nước ngoài; vì thế, nếu NLĐ thỏa mãn các căn cứ trên thì có thể được hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 1, điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp CB-CC-VC và NLĐ được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu vợ anh có thời gian đóng BHXH đủ theo quy định thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng với mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, vợ anh còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng mà vợ anh sinh con (từ ngày 1-7-2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng; từ ngày 1-7-2018, áp dụng mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng).

Give a Comment