Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

  • Số máy 0967771010 tiếp nhận thông tin về tiêu cực của Sở Y tế TP.HCM
  • Số máy 19009095 tiếp nhận thông tin về tiêu cực của Bộ Y Tế

Những thông tin thuộc phạm vi xử lý của đường dây nóng Sở Y tế bao gồm các thông tin về tình hình cháy, nổ, thảm họa, dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn nhiều người xảy ra trên địa bàn TP.HCM; những khiếu nại, tố cáo của người dân có liên quan đến lĩnh vực y tế; những khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức công tác tại các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Give a Comment