Sổ đỏ chưa sang tên khi mua nhà, bán lại nhà có cần chủ sở hữu kí tên không?

Sổ đỏ chưa sang tên khi mua nhà, bán lại nhà có cần chủ sở hữu kí tên không?

Câu hỏi

Tôi có mua 1 căn hộ chung cư giá rẻ năm 2007 có sổ đỏ chưa sang tên năm 2018 tôi bán lại cho người khác vậy có cần chủ sở hữu sổ đỏ kí tên không?

Luật sư trả lời

Trong thông tin bạn cung cấp thì bạn đã mua bất động sản này nhưng chưa có sang tên sổ đỏ. Về nguyên tắc theo quy định  tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 đất phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì mới được phép mua bán, chuyển nhượng  tiếp.

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Như vậy, để bạn bán mảnh đất này hợp pháp thì bạn phải làm một thỏa thuận về việc làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trực tiếp từ người chủ đang đứng tên quyền sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng mảnh đất trực tiếp cho người mua mới và các bên sẽ phải có một bản hợp đồng mua bán bất động sản phù hợp với quy định cả pháp luật để tránh tình trạng xảy ra tranh chấp sau này. Nếu các bên không thỏa thuận được với nhau thì bạn sẽ phải đợi cho các bên thực hiện lần lượt việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho nhau.

Give a Comment