Sống thử có vi phạm Luật hôn nhân gia đình?

Sống thử có vi phạm Luật hôn nhân gia đình?

Câu hỏi

Hiện nay, Tôi thấy nhiều bạn trẻ chưa đăng ký kết hôn nhưng đã dọn phòng ở chung ( các bạn gọi là sống thử). Xin hỏi Luật sư sống thử có vi phạm Luật hôn nhân và gia đình không ?

Trả lời

Pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm hai người đã trưởng thành chưa có vợ, có chồng yêu thương nhau cư trú tại một nơi ở hợp pháp. Theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì “cá nhân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú”, tuy nhiên quyền cư trú của công dân phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cư trú. Khoản 1, Điều 12 Luật Cư trú quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Pháp luật không cấm một người đàn ông sống chung với một người đàn bà, nhưng pháp luật quy định chỗ ở những người đó phải là chỗ ở hợp pháp và phải thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú hoặc thường trú.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật cũng không cấm việc người nam, người nữ dù không có cùng huyết thống, không có quan hệ thân thích gì chung sống tại một nơi ở hợp pháp. Trừ trường hợp việc chung sống đó vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng và bị cấm theo khoản 2, Điều 4 Luật hôn nhân gia đình năm 2000: “Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.”

Ngoài ra nếu người đàn ông sống chung như vợ chồng với trẻ em gái chưa đến tuổi thành viên từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi còn vi phạm phạm luật hình sự về tội giao cấu với trẻ em

Give a Comment