Sử dụng đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?

Sử dụng đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?

Câu hỏi:

Tôi có một mảnh đất đã xây nhà ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với diện tích là 30m2 sử dụng ổn định từ năm 1990 đến bây giờ không tranh chấp với ai? Xin hỏi bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất đó thì có làm được không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc đến bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 01/2017/NĐ – CP quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai như sau:

“Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở”.

Ngoài ra, tại Điều 4 Quyết định 18/2014/NĐ – CP có quy định về hạn mức công nhận đất ở của Hưng Yên như sau:

Điều 4. Hạn mức giao đất ở

Theo thông tin bạn cung cấp, nhà bạn có mảnh đã xây nhà từ năm 1990 nhưng chưa được cấp sổ đỏ với diện tích 30m2 (diện tích này nhỏ hơn diện tích tổi thiểu được công nhận đất ở Hưng Yên) nhưng nhà bạn sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp với. Tại thời điểm này bạn muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất này cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét mảnh đất này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được xem xét để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý:

Điều 4 Quyết định 18/2014/NĐ – CP ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh hưng yên.

Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 01/2017/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Give a Comment