Sử dụng điện có phải đóng thuế giá trị gia tăng không?

Sử dụng điện có phải đóng thuế giá trị gia tăng không?

Câu hỏi:

Tại nơi em ở tiền điện sinh hoạt hàng tháng do công ty cổ phần điện của xã thu. Điện lực huyện không trực tiếp thu. Vậy cho em hỏi em có phải đóng thuế giá trị gia tăng không? Hay là công ty cổ phần điện của xã phải đóng cho nhà nước. Liệu tiền thuế này đã được tính vào chênh lệch giá của điện lực huyện bán cho công ty cổ phần điện của xã chưa? Và mức chênh lệch đó là bao nhiêu? Em xin chân thành cám ơn !?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định đối tượng chịu thuế như sau:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Vậy bạn là người tiêu dùng thì bạn cũng phải chịu loại thuế này.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định áp dụng thuế suất 10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 50: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.”

Công ty cung cấp điện cho bạn sẽ tính luôn thuế giá trị gia tăng 10% khi xuất hóa đơn thu tiền điện. Khi bạn đi nộp tiền điện trong đó đã gồm thuế giá trị gia tăng.

Give a Comment