Sử dụng nhạc nước ngoài ở quán có vi phạm bản quyền?

Sử dụng nhạc nước ngoài ở quán có vi phạm bản quyền?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi một vấn đề sau: Hiện tôi có một quán cafe tại Hà Nội và vừa rồi tôi có nhận được thông báo của Trung Tâm Bảo vệ Quyền  Tác giả Âm nhạc Việt Nam. Theo đó, trung tâm cho rằng tôi sử dụng bản quyền âm nhạc mà không xin phép và yêu cầu tôi liên lạc để đóng phí bản quyền cho trung tâm.Nhưng, tại địa điểm kinh doanh của tôi chỉ sử dụng nhạc giao hưởng nhẹ của nước ngoài để phục vụ khách và các tác phẩm âm nhạc tôi đều mua từ đĩa gốc từ nước ngoài về, một số tác phẩm tôi download từ các trang mạng nghe nhạc có trả phí. Mặt khác, quán của tôi cũng đã mở cửa hơn 10 năm và trước đây khi mở quán tôi có gửi email thẳng cho nghệ sĩ đó ở nước ngoài, để xin được sử dụng vào mục đích thương mại nhưng không được hồi âm. Vì vậy, xin luật sư tư vấn cho tôi trong trường hợp này, tôi có vi phạm bản quyền hay không?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 Về Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành

Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Về nội dung trả lời:

Theo quy định tại điều 28 luật sở hữu trí tuệ có quy đinh :

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Khoản 2 Điều 33 Luật sở hữu trí tuệ quy định: ” Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.”

Khoản 2 Điều 35 Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL quy định: “Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố để sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính, viễn thông, môi trường kỹ thuật số; trong các hoạt động du lịch, hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh, thương mại khác.”

Theo đó, bạn sử dụng tác phẩm âm nhạc trong mục đích kinh doanh thì không phải xin phép của chủ sở hữu quyền tác giả nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment