Tách sổ đỏ cho diện tích dưới 30m2 như thế nào?

Tách sổ đỏ cho diện tích dưới 30m2 như thế nào?

Xin chào chuyên mục! Gia đình tôi đang có ý định mua một phần 25m2 của mảnh đất có tổng diện tích 400 m2 đã có sổ đỏ. Bên bán nói chỉ có giấy tờ viết tay vì diện tích nhỏ không thể tách sổ được. Xin chuyên mục giải đáp giúp, tôi phaỉ làm thế  nào để tôi có quyền về mặt pháp lý trên mảnh đất đó?  nếu giấy tờ viết tay khi xảy ra tranh chấp tôi được bồi thường như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:
Thứ nhất, với diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn có thể được cấp GCNQSDĐ nếu như thỏa mãn điều kiện sau:
Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Do bạn không nói rõ phần đất của bạn thuộc tỉnh, thành phố nào nên chúng tôi chưa thể tư vấn được chi tiết hơn, nhưng nếu phần đất của bạn đáp ứng được điều kiện này thì vẫn có thể được tách sổ đỏ.
Trong trường hợp không tách được sổ đỏ, bạn vẫn có quyền pháp lí đối với mảnh đất đó bằng việc bổ sung tên mình vào GCNQSDĐ. Bạn cần nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí nhà đất nơi có mảnh đất đó để được giải quyết.
Thứ hai, trong trường hợp tranh chấp về đất đai khi bạn không có GCNQSDĐ, điều 203 Luật Đất Đai đã quy định có 2 hình thức giải quyết như sau:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment