Câu hỏi Thưa luật sư, tôi đã lấy chồng được 1 năm nay và đã có con 8 th​áng tuổi. Tôi với chồng tôi có xảy ra xích mích chuyện vợ chồng, anh ta đã tát tôi và đuổi mẹ ...