Thẻ: Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Số hiệu 92/2015/QH13 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 25/11/2013 Ngày có hiệu lực …

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp …