Câu hỏi: Gia đình vợ cách li vợ chồng tôi và bắt ép vợ tôi li hôn vì lí do tôi không đủ điều kiện lo cho vợ với con vì hoàn cảnh nhà tôi không thể lo tốt được ...