Thẻ: Đại học

Thời gian học trung cấp bao lâu?

Câu hỏi: Em học xong đai học tại chức chuyên ngành lâm nghiệp nhưng về cơ quan không cho chuyển ngạch vì em không học …