Thẻ: Đăng ký thường trú

Thủ tục gia hạn KT3

Câu hỏi: KT3 của em đến ngày 20/6/2017 là hết hạn. Xin luật sư hướng dẫn em thủ tục xin gia hạn tạm trú, cho em …