Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts tagged Đang làm việc ở nước ngoài có được miễn NVQS

Đang làm việc ở nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Câu hỏi: Hiện em đang làm việc theo hợp đồng 5 năm tại Nhật Bản. Còn 2 năm nữa mới hết hợp đồng. Trong khi đó gia đình em ở Việt Nam nhận được giấy triệu tập khám sức khỏe NVQS. Em được biết luật quân sự của nước ta không . . . Read more