Thẻ: Giấy khai sinh

Quê quán của con theo cha hay mẹ?

Câu hỏi: Hiện tại vợ chồng tôi đang có thắc mắc về vấn đề lựa chọn quê quán cho con. Chúng tôi không biết rằng …