Câu hỏi: Tôi và cô A làm cùng cơ quan. Chồng tôi kinh doanh có vay tiền của cô A (hai bên cùng có lợi có giấy viết tay chữ kí cả 2 vợ chồng).Do làm ăn thua lỗ bị ...