Câu hỏi Xe em bị bắt những lỗi sau và tiền phạt là bao nhiêu ạ ( bị bắt lần 2) -không đủ tuổi lái xe trên 50cc -sử dụng pô gây ô nhiễm tiếng ồn -không mang giấy phép ...