Câu hỏi: Trên đường một chiều ngoài đô thị,có hai làn đường đi dành cho xe cơ giới và lề đường dành cho xe thô sơ. Xin luật sư tư vấn dùm tôi vấn đề sau: Vào lúc 13h,Tôi đã ...