Thẻ: Người lao động

Tiền đóng BHXH dùng để làm gì?

Câu hỏi: Tôi thấy mức hưởng lương hưu khi về hưu theo quy định hiện hành là không thỏa đáng, không tương xứng với mức đóng …