Câu hỏi Hiện nay tôi đang ở Hải phòng. Tôi có nhu cầu xây dựng nhà ở, tôi không biết trường hợp của tôi có phải xin giấy phép xây dựng nhà ở không ? Hồ sơ thủ tục cần ...