Câu hỏi: Cho em hỏi: Cơ quan em là cơ quan hành chính nhà nước, đang định thuê đơn vị bạn lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch vụ. Vậy cho em hỏi ...