Tài sản chung và tài sản riêng sau ly hôn của vợ chồng?

Tài sản chung và tài sản riêng sau ly hôn của vợ chồng?

Câu hỏi

Vợ chồng tôi cưới nhau từ 2013 tới nay. Hiện nay do cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều điều bất ổn nên cuộc sống hôn nhân không thể tiếp tục được nữa. Do đó, tôi (vợ) làm đơn ly hôn và xin được hỏi như sau: Trước hôn nhân chồng tôi được gia đình chồng cho 1 khoản tiền. Sau khi kết hôn chồng tôi và tôi xây một căn nhà và anh lấy khoản tiền đó để xây nhà. Như vậy khi ly hôn số tiền của chồng tôi được xem là tài sản chung hay riêng.

Luật sư tư vấn:

Pháp luật quy định về tài sản chung của vợ chồng:

Tại Điều 33 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định cụ thể về định về tài sản chung của Vợ chồng như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp: trước hôn nhân chồng bạn được gia đình chồng cho 1 khoản tiền. Sau khi kết hôn, chồng bạn và bạn xây một căn nhà và chồng bạn lấy khoản tiền đó để xây nhà.

Chúng tôi xin được xác định như sau: Khoản tiền mà chồng bạn được gia đình cho trước hôn nhân là tài sản riêng của chồng bạn. Như vậy, chồng bạn là chủ sở hữu duy nhất đối với số tiền này.

Sau khi kết hôn, chồng bạn và bạn xây một căn nhà. Trong đó, căn nhà được xây dựng từ: số tiền thuộc sở hữu riêng của chồng bạn và số tiền thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng sau khi kết hôn. Căn nhà là một vật không chia được và căn nhà được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

Theo quy định của pháp luật:

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Như vậy, khi Tòa án chia tài sản chung này của vợ chồng bạn, Tòa án sẽ dựa trên công sức đóng góp, tạo lập ngôi nhà này. Chồng bạn có đóng góp số tiền là tài sản riêng vào việc xây dựng ngôi nhà nên Tòa án sẽ phân chia giá trị được hưởng từ ngôi nhà cho chồng bạn nhiều hơn tương ứng với sự đóng góp 2 bên. Khoản nhiều hơn này tương đương với số tiền là tài sản riêng mà chồng bạn đã đóng góp để xây dựng ngôi nhà.

Như vậy, đối với việc tài sản chung hay tài sản riêng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 nó được xác định theo công sức đóng góp của cả vợ và chồng trong quá trình sống chung của vợ và chồng trừ trường họp vợ chồng có thỏa thuận khác. Nếu tài sản có đăng kí sở hữu chỉ đứng tên của 1 người của cá nhân nhưng nó được đóng góp từ công sức của cả 2 vợ chồng ( trừ vàng, bạc, trang sức đá quý thì mặc nhiên được coi là tài sản riêng) còn không nó được coi là tài sản chung của cả 2 vợ chồng và khi 2 vợ chồng ly hôn sẽ được phân chia theo phần công sức đóng góp nếu 1 trong 2 người có chứng cứ chứng minh về phần công sức đóng góp của mình vào khối tài sản trong hôn nhân mà có được sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật Việt NAm

Give a Comment