Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Chế độ hưởng thai sản như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi muốn tư vấn về chế độ thai sản. Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2016, hợp đồng đúng 2 năm với công ty, đến tháng 6/2016 này là tôi hết hợp đồng. Hiện tại tôi đang mang thai, đến ngày 25/11/2016 là dự sinh. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không, hưởng như thế nào? Mức lương căn bản là 4.500.000. Mong chuyên mục tư vấn giúp tôi.

Sau đây chuyên mục hỏi đáp pháp luật sẽ tư vấn chế độ thai sản của bạn như sau:

Về  cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.
– Số/ký hiệu: 58/2014/QH13
-Cơ quan ban hành: Quốc hội
-Người ký :Nguyễn Sinh Hùng
-Loại văn bản Luật
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Ngày ban hành :20/11/2014
-Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
-Hiệu lực Còn hiệu lực

+ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
-Số/Ký hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH
-Cơ quan ban hành: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
-Người ký: Phạm Minh Huân
-Loại văn bản :Thông tư
-Lĩnh vực –
-Ngày ban hành: 29/12/2015
-Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
-Hiệu lực Còn hiệu lực

Về nội dung:

Theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Nếu 25/11/2016 bạn sinh thì mặc dù bạn đã hết hợp đồng lao động với công ty nhưng bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản bởi bạn đóng bảo hiểm từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2016 đã đủ 6 tháng trở nên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bảo sao)

– Đơn đề nghị hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi…”

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị là 4.500.000đ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do bạn cung cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>