Tham gia bảo hiểm bắt buộc

Tham gia bảo hiểm bắt buộc

Độc giả hỏi: Hiện tại, tôi làm việc tại UBND xã theo hình thức bán chuyên trách từ tháng 01/2016, theo Luật BHXH 2014, tôi thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Vấn đề là tôi đã đóng BHXH tự nguyện được 7 năm với mức đóng trên 2 triệu đồng. Theo quy định của Luật BHXH, khi tham gia vào BHXH bắt buộc theo đối tượng trên thì mức đóng BHXH của tôi chỉ là 1.150.000 đồng. Vậy tôi muốn hỏi, nếu tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện với mức trên 2 triệu đồng của mình thì UBND xã có thể hỗ trợ tôi với mức quy định là 14% x 1.150.000 cho đối tượng bán chuyên trách tham gia BHXH bắt buộc không? Nếu được thì tôi cần phải làm những thủ tục gì? Còn nếu không được thì tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện và UBND xã hỗ trợ như trước đây 50%*14%*1.150.000  được không?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH 2014 thì từ ngày 01/01/2016 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

Vì vậy, trường hợp của Ông (Bà) là cán bộ không chuyên trách cấp xã, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do đó, Ông (Bà) phải tham gia đóng BHXH bắt buộc, không thể tham gia BHXH tự nguyện được.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85, Khoản 3 Điều 86 Luật BHXH năm 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hằng tháng phải đóng BHXH bắt buộc với mức đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động hằng tháng phải đóng BHXH bắt buộc với mức đóng bằng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động (tức là Ông (Bà) phải đóng BHXH bắt buộc hằng tháng với mức đóng là 8% x 1.150.000 đồng, UBND xã phải đóng BHXH bắt buộc hằng tháng cho Ông (Bà) với mức đóng là 14 % x 1.150.000 đồng).

 

 

 

Give a Comment