Thầm quyền điều tra trong trong doanh nghiệp

Thầm quyền điều tra trong trong doanh nghiệp

Xin chào chuyên  mục hỏi đáp pháp luật! Tôi muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi một vài vấn đề sau:  Tôi là giám đốc xí nghiệp thuộc trực thuộc quân khu,  còn chồng tôi là chủ một Doanh nghiệp tư nhân. Tôi và chồng tôi có ký kết các hợp đồng kinh tế làm ăn. Như vậy có đúng với Luật doanh nghiệp hay không?  Và Xí nghiệp của  tôi bị 1 đơn vị khác thưa kiện không liên quan đến DNTN chồng tôi tôi, nhưng tôi và chồng tôi có ký kết những hợp đồng kinh tế lúc trước. Như vậy điều tra quân khu mời và điều tra DNTN  chồng tôi là đúng không? DNTN chồng tôi  có thuộc quyền hạn của quân khu điều tra không? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Vấn đề thứ nhất: Tôi là giám đốc xí nghiệp thuộc trực thuộc quân khu,  còn chồng tôi là chủ một Doanh nghiệp tư nhân. Tôi và chồng tôi có ký kết các hợp đồng kinh tế làm ăn. Như vậy có đúng với Luật doanh nghiệp hay không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định nào cấm giám đốc doanh nghiệp nhà nước giao kết hợp đồng với chủ doanh nghiệp tư nhân mà hai người có quan hệ vợ chồng. Đồng thời Bộ luật dân sự 2005 cũng ghi nhận quyền tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Vấn đề thứ 2: Xí nghiệp của  tôi bị 1 đơn vị khác thưa kiện không liên quan đến DNTN chồng tôi tôi, nhưng tôi và chồng tôi có ký kết những hợp đồng kinh tế lúc trước. Như vậy điều tra quân khu mời và điều tra DNTN  chồng tôi là đúng không? DNTN chồng tôi  có thuộc quyền hạn của quân khu điều tra không? 

Theo khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức điều tra hình sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 quy định về cơ quan điều tra:

“2. Trong Quân đội nhân dân có các Cơ quan điều tra sau đây:

a) Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự khu vực;

b) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng; Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương.”

Cũng tại Điều 3 của Pháp lệnh này quy định về nhiệm vụ của Cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa.

Theo Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên:

1. Điều tra viên được phân công điều tra vụ án hình sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Lập hồ sơ vụ án hình sự;

b) Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;

c) Quyết định áp giải bị can, quyết định dẫn giải người làm chứng;

d) Thi hành lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản;

đ) Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra;

e) Tiến hành các hoạt động điều tra khác thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

2. Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng Cơ quan điều tra về những hành vi và quyết định của mình.

Do đó, nếu như việc ký kết hợp giữa chồng chị và chị có liên quan trực tiếp đến sự hợp pháp của những hợp đồng kinh tế đã được ký kết thì Cơ quan điều tra có quyền triệu tập chồng chị lấy lời khai nhằm mục đích làm rõ vụ việc. Vì vậy, chồng  chị nên hợp tác với trong trường hợp mà việc điều tra viên mời chồng chị và điều tra về DNTN của chồng chị nằm trong những nhiệm vụ và quyền hạn của điều tra viên được phân công trong vụ án là đúng quy định của pháp luật. Và nếu việc điều tra về DNTN của chồng chị nằm trong những nhiệm vụ và quyền hạn của điều tra viên được phân công việc thì việc điều tra DNTN của chồng chị thuộc quyền hạn điều tra.

Give a Comment