Thẩm quyền giao đất và cho thuê đất theo quy định của luật hiện hành

Thẩm quyền giao đất và cho thuê đất theo quy định của luật hiện hành

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của luật hiện hành được không ạ.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất  theo quy định của pháp luật như sau.

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

1. Thẩm quyền giao đất và cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

         Theo quy định của Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức.
 • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.
 • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.
 • Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, những công trình có mục đích kinh doanh.
 • Cho thuê đất với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

         Như vậy, đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giao đất và cho thuê đất thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất.

Lưu ý.

         Theo quy định tại Khoản 62 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP  về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng chính phủ  về giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành

 • Trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà nay phải điều chỉnh thì việc điều chỉnh nội dung quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nếu việc điều chỉnh đó không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Trường hợp việc điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ mà làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định điều chỉnh.”

 Cụ thể việc điều chỉnh nội dung quyết định thu hồi đất do Ủy  ban nhân dân quyết định khi:

        – Đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2004.

      – Việc điều chỉnh đó không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với quyết định của Thủ tướng chính phủ. Trường hợp làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong quyết định của Thủ tướng chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định điều chỉnh

2.Thẩm quyền giao đất và cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

        Theo quy định của Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất trong các trường hợp sau đây.

 • Giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Lưu ý: Đối với trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.

 • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

        Như vậy, đối với việc giao đất, cho thuê đất với cá nhân, hộ gia đình thì thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

       Ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền giao đất mà chỉ cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

           Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment