Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mới nhất

Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mới nhất

Câu hỏi

Hiện nay, người bạn của tôi đang muốn đăng ký xác nhận quan hệ cha con với người con riêng ở ngoài, cháu hiện nay đã được 03 tuổi. Xin cho hỏi: Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, con hiện nay được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn của bạn muốn thực hiện việc xác nhận quan hệ cha, con đối với người con riêng của anh ấy. Người con được xác nhận hiện nay mới 03 tuổi, do đó, thẩm quyền xác nhận đăng ký nhận cha, con là Ủy ban nhân dân cấp xã người nhận là cha (là bạn của bạn) hoặc người được nhận là con (con của bạn của bạn) theo quy định tại Điều 24 Luật Hộ tịch năm 2014. Nơi cư trú có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi tạm trú căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định như sau:

“1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.”

Căn cứ theo Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

“Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.”

Như vậy, khi bạn của bạn muốn xác nhận quan hệ cha con thì phải nộp bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người cha hoặc của người con. Hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;

– Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân của người nhận, người được nhận, người liên quan;

– Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người nhận con, người được nhận làm con;

– Các chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật.

Trong đó, bạn của bạn có thể đưa ra những chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con được quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Một là, văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Hai là, trường hợp không có văn bản của một trong các cơ quan cơ thẩm quyền nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Give a Comment