Câu hỏi

Mẹ tôi đang bị ốm nặng. Hơn nữa mẹ tôi là con của liệt sỹ. Vậy mẹ tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm đặc biệt không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, thân nhân của liệt sĩ bao gồm:
“a) Cha đẻ, mẹ đẻ;
b) Vợ hoặc chồng;
c) Con;
d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.”
Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2005 sửa đổi, bổ sung 2012 như sau:
– Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;
– Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;
– Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân (bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ) thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;
– Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;
– Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà;
– Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.
Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;
– Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;
– Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
Theo thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn là con của liệt sỹ, mẹ bạn thuộc đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi trên, trong đó có chế độ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế. Do đó, mẹ bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu như mẹ bạn có Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Căn cứ pháp luật:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi pháp lệnh người có công với cách mạng