Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần điều kiện gì?

Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần điều kiện gì?

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi về thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán, công ty tôi có trụ sở chính tại Đà Nắng, nay tôi muốn thành lập thêm chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng không rõ điều kiện để thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 31 Luật kiểm toán độc lập 2011 có quy định về chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán, như sau:

Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

+ Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 21.

+ Chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

+ Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Như vậy, theo quy định như đã nêu ở trên thì chi nhánh của doanh nghiệp nếu kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán thì cần đáp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp của chi nhánh này đã có giấy pháp hoạt động dịch vụ kiểm toán; Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán và phải có ít nhất một kiểm toán viên đã có chứng chỉ hành nghề này, đồng thời cả hai người này đều không được hành nghề kiểm toán tại nơi khác cũng như trụ sở chính. Theo đó Công ty nếu muốn thành lập thêm chi nhánh và tại chi nhành có kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Căn cứ pháp lý

Điều 31 Luật kiểm toán độc lập 2011.

Give a Comment