Thành lập doanh nghiệp có bắt buộc phải có bằng đại học không ?

Thành lập doanh nghiệp có bắt buộc phải có bằng đại học không ?

Tư vấn pháp luật, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về điều kiện đối với cá nhân tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Tư vấn pháp luật, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì các tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam:

” 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo đó có một số cá nhân không được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp như: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sỹ quan hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người chưa thành niên, người không có năng lực hành vi dân sự ……..Ngoài các đối tượng trên ra thì các cá nhân khác đều có quyền tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp , đối với số ngành nghề kinh doanh có điều kiện có quy định về điều kiện bằng cấp, chứng chỉ thì người quản lý thành lập doanh nghiệp mới phải đáp ứng quy định này, không phải mọi ngành nghề kinh doanh đều có quy định về điều kiện này.

Kính gửi: Công ty Tư vấn pháp luật Bây giờ bên em muốn thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên thì cần chuẩn bị những gì? Chi phí trọn gói nếu công ty tiếp nhận hồ sơ là bao nhiêu? Mong công ty giải đáp chi tiết giúp em ạ. Em cám ơn!

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên thì cần các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp ( Phụ lục I – 3 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

– Điều lệ công ty

– Danh sách các thành viên góp vốn

– Bản sao chứng minh thư nhân dân của thành viên góp vốn

Bạn có thể liên hệ đến tổng đài 1900 6162 của bên mình để trao đổi và sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của công ty mình

Chào bạn! Trước khi thành lập công ty TNHH MTV, mình là cơ sở sản xuất do ông xã mình đứng tên. Nhưng khi thành lập công ty là mình đứng tên.Vậy cho mình hỏi tài sản máy móc từ cở sở chuyển sang công ty làm cách nào hợp lý. Máy móc thiết bị không có hóa đơn chỉ có hợp đồng mua bán .Cảm ơn!

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của cá nhân sang cho công ty thì được quy định tại điều 36 Luật doanh nghiêp 2014 như sau:

” Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.”

Theo đó nếu tài sản máy móc của công ty bạn không phải là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì bạn chỉ cần làm biên bản giao nhận với các nội dung được quy định ở trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội duang tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Give a Comment